projects/package-update-indicator

view po/da.po @ 40:42cf62fd9885

Add Italian translations
author Francesco Parisi <fparisi@gmail.com>
date Fri Aug 21 15:22:33 2020 +0200 (2020-08-21)
parents 47f93d8de713
children
line source
1 # Danish translation for Package Update Indicator
2 # Copyright (C) YEAR Guido Berhoerster
3 # This file is distributed under the same license as the package-update-indicator package.
4 # scootergrisen, 2019.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: package-update-indicator 5\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: guido+pui@berhoerster.name\n"
9 "POT-Creation-Date: 2019-10-07 20:44+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2019-10-24 00:00+0200\n"
11 "Last-Translator: scootergrisen\n"
12 "Language-Team: Danish\n"
13 "Language: da\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.desktop.in:3
20 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.desktop.in:4
21 #: package-update-indicator.c:59 pui-application.c:493
22 msgid "Package Update Indicator"
23 msgstr "Pakkeopdateringsindikator"
25 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.desktop.in:5
26 #: pui-about-dialog.ui:12
27 msgid "Notify about available software updates"
28 msgstr "Underret om tilgængelige softwareopdateringer"
30 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.desktop.in:6
31 msgid "system-software-update"
32 msgstr "system-software-update"
34 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.gschema.xml:7
35 msgid "Update command"
36 msgstr "Opdateringskommando"
38 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.gschema.xml:8
39 msgid "Command for installing updates."
40 msgstr "Kommando til at installere opdateringer."
42 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.gschema.xml:12
43 msgid "Refresh interval"
44 msgstr "Opdateringsinterval"
46 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.gschema.xml:13
47 msgid "The interval in seconds for refreshing metadata."
48 msgstr "Intervaller, i sekunder, til opdatering af metadata."
50 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.gschema.xml:18
51 msgid "Whether to use a mobile connection"
52 msgstr "Om der skal bruges en mobil forbindelse"
54 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.gschema.xml:19
55 msgid "If enabled, use a mobile connection refreshing the package cache."
56 msgstr ""
57 "Hvis den aktiveres, så bruges en mobil forbindelse til opdatering af "
58 "pakkemellemlageret."
60 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.preferences.desktop.in:3
61 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.preferences.desktop.in:4
62 #: package-update-indicator-prefs.c:43
63 msgid "Package Update Indicator Preferences"
64 msgstr "Præferencer for pakkeopdateringsindikator"
66 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.preferences.desktop.in:5
67 msgid "Edit the Preferences for Package Update Indicator"
68 msgstr "Rediger præferencerne til pakkeopdateringsindikator"
70 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.preferences.desktop.in:6
71 msgid "updates;preferences;"
72 msgstr "opdateringer;præferencer;"
74 #: org.guido-berhoerster.code.package-update-indicator.preferences.desktop.in:7
75 msgid "preferences-other"
76 msgstr "preferences-other"
78 #: pui-about-dialog.ui:7
79 msgid "About Package Update Indicator"
80 msgstr "Om Pakkeopdateringsindikator"
82 #: pui-about-dialog.ui:11
83 msgid "Copyright © 2018 Guido Berhörster"
84 msgstr "Ophavsret © 2018 Guido Berhörster"
86 #. Place your name here.
87 #: pui-about-dialog.ui:15
88 msgid "Translator"
89 msgstr "scootergrisen"
91 #: pui-application.c:77
92 msgid "Enable debugging messages"
93 msgstr "Aktivér fejlretningsmeddelelser"
95 #: pui-application.c:79
96 msgid "Quit running instance of Package Update Indicator"
97 msgstr "Afslut den kørende instans af pakkeopdateringsindikator"
99 #: pui-application.c:81
100 msgid "Print the version number and quit"
101 msgstr "Udskriv versionsnummeret og afslut"
103 #: pui-application.c:236
104 msgid "Up to Date"
105 msgstr "Fuldt opdateret"
107 #: pui-application.c:237
108 msgid "The system is up to date."
109 msgstr "Systemet er fuldt opdateret."
111 #: pui-application.c:240
112 msgid "Software Update"
113 msgid_plural "Software Updates"
114 msgstr[0] "Softwareopdatering"
115 msgstr[1] "Softwareopdateringer"
117 #: pui-application.c:243
118 msgid "There is a software update available."
119 msgstr "Der findes en softwareopdatering."
121 #: pui-application.c:246
122 #, c-format
123 msgid "There are %u software updates available."
124 msgstr "Der findes %u softwareopdateringer."
126 #: pui-application.c:251
127 msgid "Important Software Update"
128 msgid_plural "Important Software Updates"
129 msgstr[0] "Vigtig softwareopdatering"
130 msgstr[1] "Vigtige softwareopdateringer"
132 #: pui-application.c:254
133 msgid "There is an important software update available."
134 msgstr "Der findes en vigtig softwareopdatering."
136 #: pui-application.c:257
137 #, c-format
138 msgid "There are %u important software updates available."
139 msgstr "Der findes %u vigtige softwareopdateringer."
141 #: pui-application.c:261
142 #, c-format
143 msgid "There are %u software updates available, one of them is important."
144 msgstr "Der findes %u softwareopdateringer hvoraf en er vigtig."
146 #: pui-application.c:266
147 #, c-format
148 msgid "There are %u software updates available, %u of them are important."
149 msgstr "Der findes %u softwareopdateringer hvoraf %u er vigtige."
151 #: pui-application.c:274
152 msgid "Logout Required"
153 msgstr "Kræver udlogning"
155 #: pui-application.c:275
156 msgid "You need to log out and back in for the update to take effect."
157 msgstr "Du skal logge ud og ind igen før opdateringen træder i kraft."
159 #: pui-application.c:279
160 msgid "Restart Required"
161 msgstr "Kræver genstart"
163 #: pui-application.c:280
164 msgid "The computer has to be restarted for the updates to take effect."
165 msgstr "Computeren skal genstartes før opdateringerne træder i kraft."
167 #: pui-application.c:328
168 msgid "Install Updates"
169 msgstr "Installer opdateringer"
171 #: pui-application.c:438
172 msgid "Update notifications are not supported."
173 msgstr "Opdateringsunderretninger understøttes ikke."
175 #: pui-menu.ui:13
176 msgid "_Install updates"
177 msgstr "_Installer opdateringer"
179 #: pui-menu.ui:22
180 msgid "_Preferences…"
181 msgstr "_Præferencer …"
183 #: pui-menu.ui:31
184 msgid "_About…"
185 msgstr "_Om …"
187 #: pui-prefs-window.ui:17
188 msgid "always"
189 msgstr "altid"
191 #: pui-prefs-window.ui:22
192 msgid "every hour"
193 msgstr "hver time"
195 #: pui-prefs-window.ui:27
196 msgid "every 8 hours"
197 msgstr "hver 8. time"
199 #: pui-prefs-window.ui:32
200 msgid "twice a day"
201 msgstr "to gange om dagen"
203 #: pui-prefs-window.ui:37
204 msgid "daily"
205 msgstr "dagligt"
207 #: pui-prefs-window.ui:42
208 msgid "weekly"
209 msgstr "ugentligt"
211 #: pui-prefs-window.ui:47
212 msgid "never"
213 msgstr "aldrig"
215 #: pui-prefs-window.ui:76
216 msgid "_Refresh cache:"
217 msgstr "_Opdatering af mellemlager:"
219 #: pui-prefs-window.ui:89
220 msgid "_Command for installing updates:"
221 msgstr "_Kommando til at installere opdateringer:"
223 #: pui-prefs-window.ui:130
224 msgid "Use _mobile connection"
225 msgstr "Brug _mobil forbindelse"