addons/firefox-addons/feed-preview

changeset 27:15b828787c8b

Add Dutch translations
author Tonnes <tonnes.mb@gmail.com>
date Sun Jan 20 17:52:22 2019 +0100 (16 months ago)
parents f0c4a458869c
children 104a1faebd43
files _locales/nl/messages.json
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/_locales/nl/messages.json	Sun Jan 20 17:52:22 2019 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,94 @@
   1.4 +{
   1.5 +  "extensionName": {
   1.6 +    "message": "Feed Preview",
   1.7 +    "description": "Name of the extension."
   1.8 +  },
   1.9 +  "extensionDescription": {
  1.10 +    "message": "Geeft beschikbare RSS- en Atom-feeds aan en toont voorbeeldweergaven.",
  1.11 +    "description": "Description of the extension."
  1.12 +  },
  1.13 +  "feedReaderSelectionLabel": {
  1.14 +    "message": "Abonneren op deze feed via",
  1.15 +    "description": "Label for the feed reader menu."
  1.16 +  },
  1.17 +  "subscribeButtonLabel": {
  1.18 +    "message": "Nu abonneren",
  1.19 +    "description": "Label for the subscibe button."
  1.20 +  },
  1.21 +  "defaultFeedTitle": {
  1.22 +    "message": "Feed zonder naam",
  1.23 +    "description": "Default title for feeds."
  1.24 +  },
  1.25 +  "noEntriesHint": {
  1.26 +    "message": "Deze feed heeft geen vermeldingen.",
  1.27 +    "description": "Hint to display if there are no entries."
  1.28 +  },
  1.29 +  "defaultFeedEntryTitle": {
  1.30 +    "message": "Vermelding zonder naam",
  1.31 +    "description": "Default title for feed entries."
  1.32 +  },
  1.33 +  "defaultFileName": {
  1.34 +    "message": "naamloos-bestand",
  1.35 +    "description": "Default filename for media files."
  1.36 +  },
  1.37 +  "defaultFileType": {
  1.38 +    "message": "onbekend type",
  1.39 +    "description": "Default media file type."
  1.40 +  },
  1.41 +  "filesTitle": {
  1.42 +    "message": "Mediabestanden:",
  1.43 +    "description": "Title of the list of media files."
  1.44 +  },
  1.45 +  "feedReadersTitle": {
  1.46 +    "message": "Feedlezers",
  1.47 +    "description": "Title of the feed reader options."
  1.48 +  },
  1.49 +  "feedReaderMoveUpButton": {
  1.50 +    "message": "Omhoog verplaatsen",
  1.51 +    "description": "Label of the button for deleting a feed reader up."
  1.52 +  },
  1.53 +  "feedReaderMoveDownButton": {
  1.54 +    "message": "Omlaag verplaatsen",
  1.55 +    "description": "Label of the button for moving a feed reader down."
  1.56 +  },
  1.57 +  "feedReaderRemoveButton": {
  1.58 +    "message": "Verwijderen",
  1.59 +    "description": "Label of the button for deleting a feed reader."
  1.60 +  },
  1.61 +  "feedReaderAddButton": {
  1.62 +    "message": "Toevoegen",
  1.63 +    "description": "Label of the button for adding a feed reader."
  1.64 +  },
  1.65 +  "feedReaderTitleLabel": {
  1.66 +    "message": "Titel",
  1.67 +    "description": "Label of the text input field for the feed reader title."
  1.68 +  },
  1.69 +  "feedReaderTitlePlaceholder": {
  1.70 +    "message": "bv. Mijn feedlezer",
  1.71 +    "description": "Placeholder displayed in the text input field for the feed reader title."
  1.72 +  },
  1.73 +  "feedReaderUrlTemplateLabel": {
  1.74 +    "message": "URL-sjabloon",
  1.75 +    "description": "Label of the text input field for the feed reader URL template."
  1.76 +  },
  1.77 +  "feedReaderUrlTemplatePlaceholder": {
  1.78 +    "message": "bv. https://feedreader.example.org/?subscribe=%s",
  1.79 +    "description": "Placeholder displayed in the text input field for the feed reader URL template."
  1.80 +  },
  1.81 +  "feedReaderUrlTemplateCaption": {
  1.82 +    "message": "URL voor het abonneren op feeds met een tijdelijke aanduiding %s, die door de feed-URL wordt vervangen.",
  1.83 +    "description": "Caption for the the text input field for the feed reader URL template."
  1.84 +  },
  1.85 +  "invalidURLError": {
  1.86 +    "message": "Voer een geldige URL in.",
  1.87 +    "description": "Error message if the subscription URL template is invalid."
  1.88 +  },
  1.89 +  "invalidProtocolError": {
  1.90 +    "message": "Voer een URL in die het HTTP- of HTTPS-protocol gebruikt.",
  1.91 +    "description": "Error message if the protocol of the subscription URL template is neither HTTP nor HTTPS."
  1.92 +  },
  1.93 +  "missingPlaceholderError": {
  1.94 +    "message": "Voer een abonnements-URL in die een tijdelijke aanduiding ā€˜%sā€™ voor de feed-URL bevat.",
  1.95 +    "description": "Error message if the placholder is missing from the subscription URL template."
  1.96 +  }
  1.97 +}